Dagligdagen

Dagligdagen i Leve/bo

Vi tilstræber at dagligdagen ligner den dagligdag du havde før du kom i pleje­ bolig. Vi  tager  på  små  ture  med  vores bus når lejligheden byder sig. Vi laver ar­rangementer der følger året. Deriblandt ”store rengørings­ og hyggedag”, hvor vi i  maj  måned  inviterer  pårørende,  med klud og spand til opgaven med at gøre hovedrent  i  lejligheden.  Efter  anstren­gelserne inviterer vi på fælles frokost og hyggeligt samvær.

Aktiviteter

Du har mulighed for at deltage i forskel­lige aktiviteter. Vi bl.a. synger og spiller spil  sammen  og tilstræber,  at  der  skal være mange hyggestunder i hverdagen.  Du kan desuden deltage i aktivitetscen­terets tilbud de dage der er åbne aktivi­teter. Formålet med deltagelse i aktivitet kan være alt fra træning og vedligeholdelse af færdigheder til socialt samvær. Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt  i  beboernes  interesser.  Kontakt kommunens  aktivitetspersonale  for  at høre, hvad vi kan tilbyde netop nu.

Indkøb

Toiletartikler og små fornødenheder skal du selv sørge for. Hvis vi skal hjælpe med at  bestille  toiletartikler  foregår  det  via bestilling hos en fælles leverandør, som bringer varer ud.

Økonomi

Plejepersonalet kan ikke påtage sig an­svaret eller den praktiske opgave med at administrere din økonomi. Vi anbefaler, at du igennem din bank opretter en betalingsservice aftale og evt. får hjælp af dine pårørende. Du skal også selv sørge for at tømme din postkasse.

Rygning

Pleje- og Omsorgscenter Birkegården er røgfrit. Du har mulighed for at ryge i din egen bolig, men af hensyn  til brandfare, be­des  du  ikke  ryge,  hvis  du  er  sengelig­ gende, medmindre der er andre tilstede i boligen. Af  hensyn  til  arbejdsmiljøet  på  centret  bedes  du  ikke  ryge,  når  personalet  skal hjælpe dig i boligen. Vi beder dig lufte grun­digt ud inden personalet skal komme.

Pårørende og kontaktpersoner

Pårørende kan komme og gå som de vil under hensyn til leve/bo gruppernes daglige rytme.

Vi har en ordning med kontaktpersoner, hvor vi kort tid efter indflytning inviterer dig og dine pårørende til en indflytningssamtale. Her afklarer vi forventninger til hinanden, samt aftaler praktiske ting. Du kan fortsat bruge din egen læge/tandlæge/fod­plejer/frisør m.m.

 

Sidst opdateret: 27.06.2017